26.12.2012 - 18:39
Okunma (3983)
Yorum (0)
Paylaş

Yan Alan Saçmalığı!

Yan Alan Saçmalığı!

 

Yan alana göre branşlaştırılma uygulaması; eğitim sistemimizde ki onca düzensizliğin tuzu biberi olmuş durumdadır. Bu uygulamanın norm kadro fazlası olmayan ve halen sınıf okutan sınıf öğretmenlerine keyfi bir şekilde, hiç bir kısıtlama ya da yeterlilik gözetme gibi bir endişe taşımadan  uygulanması tam anlamıyla eğitim sistemimizde canlı  bombalar oluşturmuştur.15-20 sene önce  ortalama 40 ar saat üzerinden alınan yan alan dersleriyle , branş derslerinde verimli olunabileceği düşüncesi muz cumhuriyetlerinde olur sanırdım.

 

 

Bu durum;  20 yıl önce tıp fakültesinden mezun olmuş bir aile hekimine, nasılsa zamanında bu eğitimi aldı diyerek kalp ameliyatı yaptırılması ile eş değerdir. Çünkü iki durumda da söz konusu olan CAN dır. Hatta aile hekiminin yapacağı kalp ameliyatında tek bir can söz konusu iken uygulanmaya başlanan bu saçmalık ile BİNLERCE CAN telef olacaktır!

 

 

Sayın bakanımız her fırsatta; özür grubu atamalarının yılda bir defa ve diğer tüm atamaların yaz aylarında yapılacağını ve dönem içerisinde öğretmenlerin yer değiştirmesinin öğrenciler açısından çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu dile getirmektedir. Kısmen bakanımıza katılmakla birlikte bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demek istiyorum.

 

 

Şöyle ki norm fazlası olmayan ve döneme sınıfı ile başlayan sınıf öğretmenleri alan değişikliği ile sınıflarını dönem ortasında bırakmışlar ve bu durum okulların öğrencilerin ve velilerin mağduriyetine neden olmuştur. Boşalan bu sınıf öğretmenlerinin yerine de çoğu ilde alanı sınıf öğretmenliği dahi olmayan hatta pedagojik formasyonu olup olmadığı belli olmayan ücretli öğretmenler görevlendirilmiştir. Böylece 4+4+4 ile norm fazlası olan sınıf öğretmenleri sorunu çözülemediği gibi fazlanın yanına bir de sınıf öğretmeni açığı oluşmuştur. Yan alan değişikliği uygulaması bu haliyle de hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

 

 

Yan alan değişikliği;  MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34.maddesine aykırıdır. Burada öğretmenlerin yan alanlarına geçebilecekleri ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

 

Ayrıca yine MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7.maddesinin ç bendi : (Değişik: 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak, maddesine de aykırıdır.

 

Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen ortaokula yönetici olarak atanamamaktadır. Aynı şekilde Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen de liseye yönetici olarak atanamamaktadır. Bu durum diğer branşlar için de geçerlidir. Ancak alan değişikliğinde bu ayrım gözetilmemiş Türk Dili ve Edebiyatı yan alanı olan sınıf öğretmenleri ortaokullara veya liselere yönetici olarak geçme imkânı elde etmiştir.

 

Daha önce alınan mahkeme kararları sonucunda Türkçe Öğretmenliği mezunu bir öğretmen adayı liselere ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz Türk Dili ve Edebiyatı mezunu bir öğretmen adayı da ortaokula(ilköğretime) ilk atama olarak başvuramaz ve atanamaz. Yan alan uygulamasında bu ayrım da gözetilmemiştir. Yan alanı Türk Dili ve Edebiyatı olan bir sınıf öğretmeni ortaokula(ilköğretime) atanmıştır bu durum Talim Terbiye Kurulu kararlarına, MEB uygulamalarına ve mahkeme kararlarına aykırıdır. Aynı sıkıntılı durum Matematik ve İlköğretim Matematik alanları içinde geçerlidir.

 

Yan alan uygulaması ile yetenek sınavı ile alım yapılan öğretmenlik bölümlerine (Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar)yetenek sınavlarına girmemiş ve o alan ile ilgili yeteneğe ve bedensel yeterliliğe sahip olmayan sınıf öğretmenleri geçme imkanı bulmuştur. Bu durumun bu alanlarda ve diğer tüm alanlarda (İngilizce, fizik, kimya, matematik, edebiyat, vs.) eğitimin kalitesini düşüreceği aşikardır. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin ve eğitimin kalitesini arttırma amacıyla alan kpss+alan sınavı yapma düşüncesi ve vizyonu ile de bu yan alan uygulaması taban tabana zıttır. Ayrıca bu uygulamanın hakkaniyet ile bağdaşır bir tarafı da yoktur.

 

Bunun yanı sıra binlerce branş öğretmeni kpss sınavını aşıp atanmayı beklerken bir gecede hayalleri kabusa döndü, hatta hali hazırda üniversitelerin branş öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin ruh hallerini düşündüğümüzde ne kadar SAÇMA bir uygulama yapıldığını anlayacağız.

 

SON OLARAK YÖK’ ÜN İLGİLİ YÖNETMELİĞİNE BAKALIM

 

Yüksek  Öğretim Kurumlarında  Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, çift anadal ,YAN DAL ile Kurumlar Arası Kredi transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik : (Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27561)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

(madde 4 tanımlar)

 

a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

 

o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik SINIRLI sayıda dersi almak suretiyle, "diploma yerine geçmeyen bir belge" (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

 

(madde 18)

 

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine GEÇMEZ.

 

 

Bakanlığa tavsiyem :

 

Bakanlığımız 4+4+4 sistemine geçilmesinden dolayı oluşacak sınıf öğretmenliği fazlalığını ( malum sendikanın kesinlikle fazlalık olmayacak çığırtkanlığını hatırlatmak isterim ) eritmek için  uyguladığı bu ÇAĞ DIŞI  uygulamadan bir an önce geri dönmesi gerekmektedir.Herkes sınıf öğretmenliğine olduğu yerde geri geçirilmelidir.

 

Peki ya sınıf öğretmenliği fazlalığı nasıl eritilecek?

 

Çözüm basit ve yalnızca 2 aylık süre yeterli:

 

Bakanlığımız il bazında kaç tane sınıf öğretmeni fazlası var belirleyecek, kaç tane branş öğretmeni gerekliliği var onu da hesaplayacak ( yaklaşık 10 dakikada hesaplayabilir ).Sonrasında resim, müzik, beden eğitimi gibi yetenek gerektiren dersler dışındaki dersler için güvenilir bir kurum ya da kendisinin hazırlayacağı sorulardan oluşan YETERLİLİK SINAVI yapacak. İl bazında tüm sınıf öğretmenlerinin gönüllülük esasına dayanarak girecekleri bu yeterlilik sınavında, barajı aşanlardan ya da yüksek puandan sıralanarak ihtiyaç olan sayı ve türde branşta branşlaşma sağlanacak. Resim,  müzik, beden eğitimi gibi yetenek gerektiren derslerde ise il bazında valiliklerce kurulacak bir hakem heyeti önünde yapılacak uygulamalı yetenek sınavı sonucunda başarılı olanlarda bu branşlara geçirilecek.

 

Bu sınavlardan sonra  hiç değilse fiziksel ve zihinsel olarak, o branşın yeterliliklerine bir nebze sahip sınıf öğretmenlerinin branşlaşması sağlanarak eğitim sistemimize en az zararla tüm sorunlar ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu şekilde hiç kimsenin hakkı yenmeyecek, hiç kimse itiraz edemeyecektir.

 

 

Murat Mehmet GÜLER

 

Manisa Temsilcisi

 

Anadolu Eğitim Sendikası

 

Genel Başkan Danışmanı

Keyword : Yan Alan Saçmalığı! haberi , Yan Alan Saçmalığı! oku , Yan Alan Saçmalığı! konusu , Yan Alan Saçmalığı! hakkında , Yan Alan Saçmalığı! manşeti , Yan Alan Saçmalığı! perde arkası , Yan Alan Saçmalığı! olayı , Yan Alan Saçmalığı! son dakika , Yan Alan Saçmalığı!

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com