23.09.2012 - 14:52
Okunma (944)
Yorum (0)
Paylaş

Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları

Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları

 

Alan değişikliği yapan öğretmenlerimizin İlksan üyeliği düşüyor. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği branşına geçenler ise üyeliklerine devam edebiliyorlar. Üyelikleri düşen öğretmenlerimiz İlksan kesintilerini nasıl alacaklar ? 36 ayın altında İlksan aidatı kesilen öğretmenler mağdur olacaklar. 36 ayın altında İlksan kesintisi bulunan öğretmenler paralarını alamayacak. İlksan'ın bu mağduriyetin giderilmesi için acil olarak Kanun değişikliği yapması şart. İşte detaylar...

 

 

4357 Sayılı Kanun Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun

 

Madde 11; (Değişik: 14/5/1958 - 7117/1 md.)

 

Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur.

 

Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilkögretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.

 

denmektedirler.

 

Dolayısıyla Zihinsel Engelliler Öğretmenliğine Alan Değiştiren Öğretmenler açısından bir hak kaybı ya da değişiklik söz konusu olmamaktadır.

 

Ancak diğer branşlar için ise durum oldukça farklı. En az 36 ay üyeliği bulunmayanlara ödedikleri aidatları iade  edilememektedir.

 

İlksan Genel Müdürlüğünün 36 aydan az aidat ödeyen ve branş değişikliği yapan tüm öğretmenlerimizin aidatlarını ödemek için bir formül bulması , öğretmenlerimizin mağduriyetlerini önleyecektir.

 

İlksan Aidatlarının İade edilebilme şartları aşağıdaki şekildedir;

 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 12. Maddesine göre;

 

Aidatların iadesi

 

Madde 12- (1) Üyeliği sona erenlerin aidatları;

 

a) (Değişik bend : ARALIK 2008/2615-EK TD) Üyelik kapsamında ve toplam olarak en az 36 ay aidat ödemiş olanlara,

 

b) (Değişik bend : ARALIK 2008/2615-EK TD) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,

 

c) Daha önce emekli yardımı almış olanlara, birikmiş aidatlarının toplamı yüzde elli fazlası ile kendilerine iade edilir.

 

ç) (Ek bend : ARALIK 2008/2615-EK TD) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; üyelik süresi altmış ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir.

 

(2) Aidatların iade edilebilmesi için;

 

a) Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetvelinin,

 

b) Atama kararnamesinin,

 

c) Personel nakil bildiriminin,

 

ç) İkinci defa emekli olanların emekli tanıtım kartı fotokopisinin dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.

denmektedir.

 

Buna göre Branş Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Üyeliği için maaşlarından kesilen aidatları geri almak için ilişik kestikten sonraki 60 günlük yasal süre içerisinde aşağıdaki dilekçeyi doldurarak İlksan Genel

Merkezine Göndermeleri ve paralarının iadesini istemeleri gerekmektedir. Bu öğretmenlerimize ödedikleri aidatın toplamı %50 fazlası ile iade edilmek zorundadır. Evlilik yardımı kullananlar ise kullandıkları miktar aidatların toplamından düşülerek kendilerine iade edilecektir.

 

İlksan Genel Müdürlüğüne yazılacak dilekçe örneği

 

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Demirkapı Sok.No:24 Demirlibahçe

Mamak/ANKARA)

İLKSAN üyeliği kapsamında Sandığa 120 ay ve üzerinde aidat ödemiş bulunmaktayım. Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmenliğinin 10.uncu maddesi 3.üncü fıkrasıyla düzenlenen Emekli Yardımından feragat ederek birikmiş aidatlarımı yasal faizi ile birlikte almak istiyorum. Üyeliğimden doğan hak ve alacağımın kalmadığını kabul ederim…../…/….

Adı Soyadı

İmza

Haber Kaynağı: www.kamudanhaber.com

Keyword : Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları haberi , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları oku , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları konusu , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları hakkında , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları manşeti , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları perde arkası , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları olayı , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları son dakika , Alan Değiştiren Sınıf Öğretmenlerinin İlksan Alacakları

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com