26.07.2012 - 22:08
Okunma (825)
Yorum (0)
Paylaş

Hükümetten Memura Zam Oyunu

Hükümetten Memura Zam Oyunu

 

Bir öğretmen ve akademisyen Temmuz ayında vergi dilimine girerken bir genel müdür ve üst düzey yöneticiler 10. ayda vergi dilmine girmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu apaçık bir haksızlıktır.Aşağıdaki ve ekteki basın açıklamamız bu haksızlığa karşı yetkilileri insafa ve adalete çağrıdır.

 

 

Ankara Egitim-Bir-Sen

 

1 nolu Şube Basın-Yayın Sekreterliği

 

 

EKDERS ÜCRETİNİN AYLIK VERGİ MATRAHINA EKLENMESİ HAKSIZLIKTIR

 

 

 

VergilendirmedeDeli Dumrul Mantığına Son Verilmelidir.

 

Bilindiğiüzere farklı kurumlarda aynı unvanla çalışan kamu görevlilerinin maaş veücretlerinde eşitliğin sağlanması amacıyla çıkarılan 666 Sayılı KHK gereği altkademe kamu çalışanlarına daha az ek ödeme, üst düzey bürokratlara daha yüksekek ödeme şeklinde iyileştirme yapılmıştır. Öte yandan öğretmenler veakademisyenler ek ders ücreti aldıkları gerekçesiyle ek ödeme kapsam alanıdışında bırakılmıştır.

%4+4 Verip,% 5 Geri Alınmıştır.

2012yılı Toplu sözleşme sürecinde tüm kamu çalışanları %4+4 lük sefalet zammına mahkûmedilmiştir. Öğretmenlerin ancak bir kısmı ile okul yöneticilerinin alabildiğiek ders  ücreti brüt olarak aylık vergimatrahına dahil edilmek suretiyle ek ödemede yapılan haksızlık vergilendirmedede yapılmıştır.

2012 yılı toplam gelir vergisi matrahının 10.000TL si için gelir vergisi % 15 ten  %20çıkarıldığından yılın ikinci yarısında yapılan % 4’lük zam, yüklenen  % 5 vergiyle geri alınmıştır. Dolayısıyla 2012 yılında eğitimçalışanlarına yapılan toplam  % 8’likzammın % 5’i vergi yoluyla geri alınarak, ancak % 3 lük bir kısmı maaşınayansıtılmıştır.

 

EkDers Ücretinin Aylık Vergi Matrahına Dâhil Edilmesi Haksızlıktır

 

2012 yılı gelir vergisi genel tebliğine göremaaş matrah toplamı 10.000 TL'ye kadar olan için % 15, 10.000 TL' den 25.000TL’ye kadar olanı için ise % 20 gelir vergisi alınması öngörülmüştür.  Buna göre aylık gelir vergisine tabi maaş matrahınabrüt ek ders ücretinin de dâhil edilmesi suretiyle 2012 yılı Temmuz ayındanitibaren toplam vergi matrahı 10.000 TL.’yi geçen öğretmen ve okul yöneticilerinden  % 20 gelir vergisi kesilmeye başlanmıştır.

 

Öteyandan 1.Derecenin 4.Cü kademesinde MEB merkez teşkilatında görev yapan, aylıktoplam maaşı 3200 lira ve aylık gelir vergisi matrahı 1041 lira olan ve 1156lira ek ödeme alan bir eğitim çalışanının ek ödemesi aylık matraha dahiledilmediği ve 2012 Haziran ayı itibari ile maaş matrah toplamı ancak 6246liraya ulaştığı için Temmuz ayında  % 15lik vergiye tabi tutulmaktadır. Aynı kişinin maaş matrah toplamı ancak 10.ayda10.000 TL’ye ulaşacağı için bu aydan itibaren % 20 gelir vergisine tabitutulmuş olacaktır.

 

Hâlbukiaynı derece ve aynı kademede görev yapan bir öğretmenin aylık vergi matrahı 1033TL ve brüt 700 TL olan ek ders ücreti vergi matrahına dâhil edilmesi sebebiyle2012 Haziran ayı itibariyle maaş ve ek ders ücreti matrah toplamı 10.291.36 TLye ulaştığı için gelir vergisini % 20 olarak ödemeye başlamıştır.

 

Ek Ders Ücreti VergiDışı Bırakılmalı, Aylık Maaş Matrahından Çıkarılmalıdır.

Eködemelerde ve tazminatlarda olduğu gibi ek ders ücreti vergi dışı bırakılmalıve aylık maaş matrah toplamından çıkarılmalıdır.

Tatillerdebile ödenen ek ödemenin vergiye tabii tutulmaması, buna karşılık izinlerde,tatillerde raporlu olunan günlerde kesilen ek ders ücretinden vergi alınması veaylık toplam maaş matrahına dâhil edilmesi vergi adaletini gerçekleştirmeyiamaçlayan anayasanın 73. Maddesinin verginin mali güçle orantılı olarak alınmasıilkesine aykırıdır.

 

VergilendirmedeDeli Dumrul Mantığına Son Verilmelidir.

Kim, nereden, ne şekilde mali güçelde ederse etsin neticede ele geçen gelir unsurlarının eşit şekildevergilendirilmesi anayasanın amir hükmü gereğidir.

Yani eşit mali güce sahip mükelleflerin eşit, farklımali güce sahip mükelleflerin farklı şekilde gelirlerinin vergilendirilmesininesas alınması gerektiği halde toplam maaş miktarı fazla olanlardan daha az,daha az maaş alanlardan daha çok gelir vergisi alınması köprüden geçenden 40,geçmeyenden 80 akçe alan Deli Dumrul mantığından farksızdır.

 

Haddizatında bir kimsenin, hayatta kalabilmesi ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşamsürdürebilmesi için gıda, giyim, barınma, su, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim,temizlik gibi giderlerine yapmak zorunda olduğu gider kısmının gelir vergisinetabi tutulmaması sosyal devlet olma ilkesinin ve adaletin gereğidir.

 

2012 Haziran ayı itibari ile 4 kişilik birailenin açlık sınırının 1040,22 lira, yoksulluk sınırının 2787,95 lira olduğuülkemizde en az yoksulluk sınırı gelir vergisi dışında tutulmalıdır. Dolaysıylaaylık maaş ve ücret toplamı bile yoksulluk sınırının altında kalan eğitimemekçilerinin maaş ve ücreti vergilendirme dışında bırakılması gerekirken, öğretmenlerinve eğitim yöneticilerinin ek ödeme kapsam alanı dışında bırakılması, ek dersücretlerinin bile aylık vergi matrahından sayılması iki defa mağduredildiklerinin açık bir ifadesidir.

 

Milletvekilimaaşlarına  %60 oranında zam yapıldığı,TBMM çatısı altında görev yapan memur, sekreter ve danışman maaşlarının biröğretmen maaşının neredeyse 3 katına çıkarıldığı, grup başkanı ve üstü görevyapan üst düzey bürokratlarının maaş ve tazminatlarının ikiye katlandığıülkemizde sanki tüm öğretmenler ek ders ücreti alıyormuş gibi kabul edilmesi, eködemeden mahrum bırakılması eğitime ve eğitimciye verilen değerin birgöstergesidir.

 

BaştaSayın Başbakanımız. Milli Eğitim Bakanımız ve Maliye Bakanımız olmak üzereeğitim emekçilerine reva görülen haksızlığın giderilmesi konusundasorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.

 

Keyword : Hükümetten Memura Zam Oyunu haberi , Hükümetten Memura Zam Oyunu oku , Hükümetten Memura Zam Oyunu konusu , Hükümetten Memura Zam Oyunu hakkında , Hükümetten Memura Zam Oyunu manşeti , Hükümetten Memura Zam Oyunu perde arkası , Hükümetten Memura Zam Oyunu olayı , Hükümetten Memura Zam Oyunu son dakika , Hükümetten Memura Zam Oyunu

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com