16.03.2012 - 22:50
Okunma (1125)
Yorum (0)
Paylaş

Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama!

Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama!

 

 

 

 

Uzman öğretmenlik konusunda; yüksek lisansını 2006 yılından önce tamamlayanlarla 2006 yılından sonra tamamlayanların, tezsiz yüksek lisans yapanların ve 2006 yılında kıdem şartını sağlayamayanların uzman öğretmenlik sertifikası ve buna dayalı mali hakları alıp-alamayacağı, mali hakların 2006 yılından itibaren verilip verilmeyeceği, açılan davalarda nasıl sonuçlandığı hususlarında sendikamıza ulaşan sorular ve bazı internet sitelerinde yapılan değişik yorumlar nedeniyle konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Anayasa Mahkemesi’nin 18/03/2009 gün ve 27173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/05/2008 günlü ve 2004/83E-2008/107K sayılı kararı ile 5204 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “hizmetiçi eğitim” ibaresinin, 5. fıkrasında yer alan “hizmetiçi eğitim” ibaresinin, 6. fıkrasında yer alan “sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi”, “ alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem”, “branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları”, “ile diğer hususlar” ibarelerinin ve 7. fıkrasında yer alan “ Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı %10, uzman öğretmen oranı %20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir ” hükmünün Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermesi ve iptal kararının 18/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi üzerine üyelerimizin müracaatları dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen olarak çok sayıda dava açtık.

 

 

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına ilişkin kontenjan sınırlaması öngören 5204 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 7. fıkrasının iptali, kontenjan yetersizliği nedeniyle uzman öğretmen unvanından ve bu unvana dayalı mali haklardan yararlanma imkânından yoksun bırakılan öğretmenler açısından; uzman öğretmen unvanını, anılan değerlendirme sonucunda elde eden öğretmenlerle aynı tarihten itibaren bu unvana sahip olma ve bu unvanın mali haklarından yararlanma hakkına sahip kılınmaları gerekmekte iken, açmış olduğumuz davalarda maalesef, mahkemeler uzman öğretmelik sertifikasının verilmesi ve idareye başvuru tarihinden itibaren mali hakların tazmini yönünde karar vermiştir.

 

Danıştay 11. Dairesi’nin 16.2.2007 T,  2006/6610 E ve 2007/1246 K. sayılı kararında, “…Anılan Anayasal ve yasal hükümler doğrultusunda iptal edilen bir düzenleyici işlemin yürürlükte olduğu dönemde, bu düzenleyici işlemin kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle hakkı muhtel olan kişilerin, düzenleyici işlemin iptaline ilişkin yargı kararının doğurduğu hukuki sonuçlardan yararlanmaları, yani düzenleyici işlem nedeniyle yoksun kalınan hakların ilgililere iadesi, idarenin yargı kararının gereklerine göre işlem tesis etmesi mecburiyetinin, dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Düzenleyici işlemin iptalinin, bu düzenleyici işlem nedeniyle menfaati ihlal edilen veya hakkı muhtel olan kişiler için, düzenleyici işlemin bu kişilere geleceğe dönük uygulanma imkanı kalmadığı durumlarda, iptal edilen düzenleyici işlem nedeniyle bu işlemin yürürlükte olduğu süre içinde yoksun kaldıkları hakların iadesi biçiminde hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını kabul etmek, yargı kararının hiç bir şekilde uygulanmaması sonucunu doğuracaktır ki bu durumun hukuk devleti ilkesini işlevsiz bırakacağı da açıktır” denildiğinden ve açtığımız davalarda geçmişe dönük mali haklar verilmediğinden, kararları temyiz ettik.

 

Danıştay, temyiz ettiğimiz davalarda mahkemelerin uzman öğretmenlik sertifikasının verilmesi, mali hakların ise dava açmak üzere idareye başvuru tarihinden itibaren tazmini yönündeki kararlarını onamaktadır. Başka bir deyişle uzman öğretmenlik sertifikasına dayalı mali haklar 2006 yılından itibaren verilmemektedir.

 

Diğer yandan tezli yüksek lisansını 2006 yılından önce tamamlayanlar ile 2006 sonrasında (2007, 2008, 2009…) tamamlayanlar ve kıdem (öğretmenlikte geçen süre)  şartına takılanlar için açmış olduğumuz davalar birkaç idare mahkemesi dışında genel olarak olumlu sonuçlanmaktadır. Ancak tezsiz yüksek lisans için açılan davalarda, tarafımıza ulaşan bir mahkeme kararı olmadığından, nasıl bir karar verildiği konusunda net bir bilgi söz konusu değildir.

 

Ayrıca davalar kısmen kabul (sertifikanın verilmesi), kısmen ret (mali hakların idareye başvuru tarihinden itibaren tazmini) ile sonuçlandığından, dava açanlar, kaybedilen kısım için vekâlet ücreti ödemek durumunda kalmaktadır.

Keyword : Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! haberi , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! oku , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! konusu , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! hakkında , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! manşeti , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! perde arkası , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! olayı , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama! son dakika , Uzman Öğretmenlik Davalarıyla İlgili Önemli Açıklama!

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com