11.03.2012 - 12:52
Okunma (1301)
Yorum (0)
Paylaş

HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır

HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır

 

 

Genel Başkan Hanifi Gökçek Zorunlu Kesintili Eğitim Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye'de eğitim reformu alanında yapılan çalışmaların esasen eğitimin paydaşlarınca topluma iyi anlatılamadığını yapılan tartışmalardan görebiliyoruz. Kesintisiz eğitimden vazgeçerek temel eğitimi kademeli olarak dörder yıllık periyotlarla 12 yıla çıkaracak olan iradenin tasarısını kısaca özetleyecek olursak; okula başlama yaşını bir yıl aşağı çekerek(çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonu) fiili olarak okul öncesini de zorunlu hale getiren ilk periyod, öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine göre seçmeli dersleri seçerek diledikleri mesleklere yönelmelerine olanak sağlayacak olan ikinci periyod ve genel, mesleki ve teknik öğretimi kapsayacak olan son periyod.

2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren başlaması benimsenen yeni eğitim modeline ortaöğretimin örgün eğitimin yanı sıra yaygın açık öğretimle de okunmasına olanak verilmektedir.

Tartışmaların odağına baktığımızda bunların genellikle son iki periyottaki uygulamalara endeksli olduğunu müşahede ediyoruz.  Tartışmalar maalesef irtica- laiklik eksenine çekilmeye çalışılmakta, toplum kutuplaştırılmaya, ayrıştırılmaya itilmektedir. Benzer tartışmaların sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilen 1998 yılında da yapıldığını hatırlayalım.

Biz, çocuklarına meslek liselerinde eğitim almak isteyen ailelerle, din eğitimi almak isteyen ailelerin taleplerinin ayrıştırılması gerektiğine inanıyor asıl bu konunun tartışılması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

Türkiye’yi 2023 vizyonuna bölük pörçük düzeltmelerle taşıma olanağı yok denecek kadar azdır. öğrenciye kendisine verilen bilgileri sorgulamadan kabul etmeyi ve ezberlemeyi dayatan bir eğitim sistemin mezunları yeni çağın teknolojilerini üretebilir mi? Hadi bırakalım üretmeyi, kullanabilir mi? Soruların cevabı hayırdır.

Sorunun aciliyeti açısından kapsamlı, tutarlı ve pratik bir reform projesi için önerilerimiz şunlardır:

-              Okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 50'nin, orta öğretimde mezuniyet oranı yüzde 80'in üstüne çıkmalıdır. Zorunlu eğitim orta eğitimi kapsamalıdır.

-              Bütün okulların kalitesi yükseltilmelidir. Okulları değerlendirmekte kullanılacak kalite göstergeleri oluşturulmalıdır.

-              Eğitim reformunun odak noktası öğrenme süreci olmalıdır. Müfredat, standartlar ve değerlendirme/sınavlar uyumlu olmalıdır.

-              Üniversiteye girişte ve işe hazırlanmada tüm öğrencilere eşit olanaklar sağlanmalıdır. Meslek seçimi kararı geciktirilmelidir.

-              ÖSS sınavı yerine orta eğitim sonunda bilgiyi ölçen yeni bir sınav sistemi getirilmelidir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri beceriler ölçülmelidir.

-              Okul bütçeleri ve özerkliği artırılmalı ama sonuçlardan okullar sorumlu tutulmalıdır. Denetim ölçülebilir hedefler kullanmalıdır.

-              Kaliteyi artırmak için kamu ve özel kesim kaynaklarının stratejik ortaklığına gidilmelidir. Orta vadeli bütçe sistemine geçilmelidir.

-              Yüksek eğitim sistemi öğrencilerin ve ekonominin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek hale getirilmelidir. YÖK stratejik bir kuruma dönüştürülmelidir.

-              Çalışanların eğitim olanaklarını genişletmek için işverenlerle iş birliğine gidilmelidir. Yetişkin eğitiminin önceliği yükseltilmelidir.

Keyword : HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır haberi , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır oku , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır konusu , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır hakkında , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır manşeti , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır perde arkası , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır olayı , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır son dakika , HAKSEN: 4+4+4 2023 Vizyonuna Uygun Olmalıdır

Henüz Yorum Yok.
İlk Yorum Yapan Siz Olmak İstermisiniz.


(Güvenlik İçin Max:750 Karakter)
Kalan Karakter Sayısı

Öğretmenin Haber Kaynağı İletişim:ogretmendenhaber@hotmail.com